પાંદડીઓ

કોટી કોટી વંદન

gandhiji oct 2

કયા કયા શબ્દોની પસંદગી કરું?
સ્વચ્છતા, સત્ય, અહિંસાની સોગંદવિધિ કરું.
મૌન, વ્રત, ઉપવાસ જેવાં આપના સૈદ્ધાંતિક રત્નોને આચાર અને વિચાર થકી ચંદન કરી,
હે મહાત્મા!!
આપને અને આપના સિદ્ધાંતોને કોટી કોટી વંદન કરું.
~ મૌલિક “વિચાર”

Advertisements

માતૃભાષા

matrubhasha

“શબ્દોની વાનગીથી જ્યારે આભ ભરાઈ જશે,
દેવતાઓના આગમનથી એ થાળ બની જશે,
એ મહેંકની વર્ષા થશે આભમાંથી,
કાવ્યમય મુક્તક પણ હવે ભાષા બની જશે!”
                       – મૌલિક “વિચાર”

તારું અને મારું હૃદય

taru ane maru hraday

આપણને દુશ્મન જ ન આપે.

dushman ni prarthana

કડવાશ એટલે ચેપી રોગ

kadavash etle

એટલે ઊંચે જઈને તરવાના બસ ખ્વાબ રહી ગયા.

sneh na dariya

તું પણ અત્યારે ક્યાંક દુઃખી થતી હોઈશ

taru tasvir ma hastu