આભ કરે છે વાત જુઓ, આજ ધરતી સાથે

આભ કરે છે વાત જુઓ, આજ ધરતી સાથે,
મુખ બની વાદળ પણ આજે વરસે સ્વર સંગાથે,

દેડકાંઓ નો શ્રાવણ આવ્યો,
એને નથી લાલ ની રાહ,
એને મન તો હરિ ધરતી
અને ખાબોચિયું  ની ચાહ.

રાતો રવિ આ મોસમ માં,
મંદ મંદ હરખ થી હસતો,
તીર બની નદી ના તીર ની પાદર,
ઠંડો વાયરો દસે દશ ભટકતો,

ધરતી માં ની લીલી ચુંદડી, રંગીન ફૂલો નો પાલવ
આભ ની વાત માં સૂર ભેળવે કોયલ નો મધુર કલરવ

મૌલિક નાગર
“વિચાર”

Protected by Copyscape Originality Check

9 comments

 1. આભ કરે છે વાત જુઓ, આજ ધરતી સાથે,
  મુખ બની વાદળ પણ આજે વરસે સ્વર સંગાથે,

  ખૂબ જ સુંદર અભિવ્યક્તિ…વરસતા વરસાદને હૈયે ઝીલી ગાઈ દીધો..મૌલિકજી.

  રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)

  Liked by 1 person

 2. ધરતી માં ની લીલી ચુંદડી, રંગીન ફૂલો નો પાલવ
  આભ ની વાત માં સૂર ભેળવે કોયલ નો મધુર કલરવ

  These lines are so brilliant Maulik 🙂

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s