કાદવ થી પુણ્ય ધોયા કરુ છુ

વાત ફરી ફરી એજ કરુ છુ
ડમરી આગળ રેત ધરુ છુ

ખોટ શેની છે મને? કઈ સમજાતુ નથી
કેમ હું કારણ વગર રોયા કરુ છુ

પાપ ના પિંડ સાથે રમી આ ખેલ જીવનના
કાદવ થી પુણ્ય ધોયા કરુ છુ

ઝાંકળ થી ડાળખું આખુ ઝૂકી ગયુ,
અને હું આંબા ડાળે ઝૂલ્યા કરુ છુ.

મૌલિક નાગર
“વિચાર”

Protected by Copyscape Originality Check

17 comments

 1. Su vaat che.. khub saras

  કાદવ થી પુણ્ય ધોયા કરુ છુ

  ઝાંકળ થી ડાળખું આખુ ઝૂકી ગયુ,
  અને હું આંબા ડાળે ઝૂલ્યા કરુ છુ.

  Aa lines bau j Sunday che . . . 🙂

  Liked by 1 person

 2. વાહ! લાજવાબ..કેટલી સુંદરને રૂપકભરી પંક્તિઓ….ખૂબ ગમી.

  રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s