વ્હાલ ની મૂર્તિ “સ્ત્રી”

“સ્ત્રી”.  “સ્ત્રી” શબ્દ હમેશા રસપ્રદ લાગે. છાપા મા, સામયિક મા કે કોઈ પણ લખાણ મા જો “સ્ત્રી” શબ્દ લખાયો હોય તો તરત જ એ શબ્દ ઉડી ને આંખે વળગે.
જ્યારે પણ બે સ્ત્રી ની ચર્ચા થાય તો સ્વાભાવીકપણે આપણે પત્ની અને માં ની જ વાત કરતા હોઈએ છીએ. પણ ત્રીજું પણ બહુજ અગત્ય નું પાત્ર છે પુરુષ ના જીવન મા.

ત્રીજી સ્ત્રી જે હમેશા વાત્સલ્ય થી ભરપૂર હોય છે, તે છે “બહેન”. બહેન નાની હોય કે મોટી એના સ્પર્શ મા ગજબ ની ઉષ્મા હોય છે, એની નજર મા ટાઢક હોય છે. શબ્દે શબ્દ મા ભાઈ ની સફળતા ની જ પ્રાર્થના.
વ્હાલ ની મૂર્તિ અને હમેશા હકાર ના હાલરડાં ગાતી બહેનો ને આ કાવ્ય સમર્પિત.


વ્હાલ ની મૂર્તિ “સ્ત્રી”

વ્યાખ્યા નથી કોઈ આ કલમ ની
એ તો ભીતર ની લાગણી છે

તારા મુખ દ્વાર પર એ મધુર સ્મિત ,
જે તારા વ્હાલ ની મૂંગી વાણી છે

હૃદય થી પહોંચું તમારા સુધી
આ  whatsapp, facebook ની વાત પુરાણી છે,

તારા પારિજાત ના હાલરડાં મા
ભાઈ ની સફરતા ની પ્રાર્થના સમાણી છે,

 સવાર હોય કે સાંજ જીવન ની
એ તો હેત થી ભીંજતી નારી છે

વ્યાખ્યા નથી કોઈ આ કલમ ની
એ તો ભીતર ની લાગણી છે.

મૌલિક રામી
“વિચાર”

Protected by Copyscape Originality Check

Advertisements

6 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s